Krügersparken

Krügersparken

Rækkehuse med udsigt over Lillebælt

Tæt-lav boligbebyggelse opført med 33 ejer- og lejerboliger fordelt i to kæder der tilpasser sig et meget kuperet terræn faldende mod en grøn kile og Lillebælt. Boligerne er i to plan og det er med placeringen i landskabet lykkedes at skabe maksimal udsigt og solforhold for de enkelte boliger.

Husenes indbyrdes placering, der følger en stringent rytme både i det vandrette og i det lodrette plan skaber med de hvide "sejl" en levende bevægelse i oplevelsen af bebyggelsen i landskabet.

Bygherre:

Fløe Bolig

Beliggenhed:

Fredericia

Rolle:

Arkitektrådgiver

Ingeniør:

Årstal:

Samarbejdspartnere:

Hundsbæk & Henriksen Ingeniører

Areal:

4.750 m2

Denne projektside er under opbygning